Pagdating ng mga kastila sa pilipinas dating book kiss the frog

20-Aug-2019 01:15

Ang pangunahing isyu ng kakapusan ay ang katotohanang walang kakayahan ang kahit na anong bansa na matustusan ang mga pangangailangan ng ekonomiya bilang kabuuan.

Kakapusan (scarcity) – ito ay isang uri ng suliranin na tumutukoy sa pagkakaroon ng limitasyon sa mga pinagkukunan ng yaman na siyang ginagamit sa paggawa o paglikha ng mga serbisyo at produkto.

Ito ay isang uri ng kalagayan kung saan kaakibat ng buhay ng tao na nagpapakita ng pagtutunggalian sa paggamit ng yaman ng bansa bilang sagot sa mga pangangailangan ng lipunan.

Ito ay palagiang problema ng tao at lipunan na hindi madaling lutasin.

Sa madaling salita, mas madali itong masolusyunan kumpara sa kakapusan.

Halimbawa: Kailangan ng sapat na pagsusuri o tamang kaisipan upang makabuo ng mga tamang solusyon.

I created this blog to provide useful information to orthognathic surgery patients in the Philippines. Walang pinipiling estado at walang pinipiling grupo o tao.Ang tanong, ano ba ang maituturing na pinaka-una sa listahan pagdating sa problemang pang-ekonomiya ng isang bansa?Until now, I can't find any patient who wore that archbar.It took 2 months before that god-damn archbar was removed. I was really frustrated.(to be continued)Feel free to ask questions.

I created this blog to provide useful information to orthognathic surgery patients in the Philippines.

Walang pinipiling estado at walang pinipiling grupo o tao.

Ang tanong, ano ba ang maituturing na pinaka-una sa listahan pagdating sa problemang pang-ekonomiya ng isang bansa?

Until now, I can't find any patient who wore that archbar.

It took 2 months before that god-damn archbar was removed. I was really frustrated.(to be continued)Feel free to ask questions.

Ang suliranin sa kakapusan ay ang pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng mga problemang pang-ekonomiya.